MENU
0
Košík je prázdný

Obecný přehled kmitočtových pásem

06.12.2021

Mikrovlnné spoje typu Point to Point jsou jedním z nejprogresivnějším telekomunikačním odvětvím. Význam a možnosti nasazení tohoto typu spojů během posledních let prudce rostl, společně s technologickým vývojem. Dnešní moderní spoje umožňují přenášet data rychlostí v řádu jednotek Gigabit za vteřinu na vzdálenosti desítek kilometrů. PtP spoje jsou tak využívány nejen pro připojení základnových stanic mobilních operátorů, přistupových bodů lokálních ISP nebo propojení jednotlivých budov, ale díky vysokým kapacitám na které lze navazovat pevnou infrastruktorou, jsou často mikrovlnným spojem připojena celá města.

Základní rozdělení dle frekvence


Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny o kmitočtu mezi 0,3 - 300 GHz rozdělené do pásem:

 •  0,3-3 GHz UHF (Ultra high frequency) využívané především pro WiFi a TV vysílání
 •  3-30 GHz SHF (Super high frequency) využívané především pro mikrovlnné spoje a WiFi
 •  30-300 GHz EHF (Extremely high frequency) využívané především pro radiostanice a vysokorychlostní přenos dat


Využívání rádiového spektra se na mezinárodní úrovni řídí Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Radiokomunikační řád ITU je v České republice aplikován Plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), který určuje přidělení kmitočtových pásem jednotlivým radiokomunikačním službám. Regulačním orgánem pro Českou republiku je Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který definuje rozdělení a využití pásma a stanovuje podmínky pro provoz zařízení. Pro jednoduchou orientaci v kmitočtové tabulce doporučujeme aplikaci spektrum.ctu.cz.

Využívat kmitočty lze pouze na základě všeobecného nebo individuálního oprávnění. Na tomto základě se rozlišují volná a licencovaná pásma.

 

Volná pásma

Volnými pásmy jsou obecně nazývány kmitočtové rozsahy, které je možné využívat bezplatně. Provoz v těchto pásmech je regulátorem ošetřen dokumenty typu "Všeobecné oprávnění'', v nihž jsou přesně definovány parametry, které musí spoje závazně splnit. Volná pásma lze využít pro přenosové kapacity v jednotkách Gbps, nicméně obecně pracují s nižšími výkony, takže vzdálenosti spojů nedosahují možností licencovaných pásem. Logickou nevýhodou ve srovnání s licencovanými pásmy je absence ochrany proti rušení.


Volné pásmo 10 GHz

 

Dle VO-R/14 je definováno především:

 • použití pouze u systémů bod-bod
 • kmitočtové kanály pro přenos signálu s maximální šířkou zabraného pásma 56 MHz
 • výkon dodávaný do anténního napáječe max. 2 mW (3 dBm)
 • funkce automatické změny vysílacího kmitočtu je zakázána
 • maximální spektrální výkonová hustota na státní hranici -122 dB (W/(m2.MHz))
 • případnou škodlivou interferenci mezi stanicemi provozovatelů využívajících rádiové kmitočty na základě všeobecného oprávnění řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou


Vzhledem k fyzikálním vlastnostem pásma 10 GHz je toto pásmo vhodné na dlouhé skoky až do desítek kilometrů v závislosti na požadované kapacitě.

 

RacomSpoje pro volné pásmo 10 GHz vyvíjí a vyrábí český výrobce RACOM. Vysokorychlostní point-to-point mikrovlnné spoje Racom RAy, jsou navrženy s důrazem na detail, výkon a kvalitu. Všechny relevantní parametry nejmodernější koncepce byly pečlivě implementovány. V souladu s dvacetiletou tradicí společnosti RACOM na průmyslovém trhu, se stalo standardem, že všechny výrobky vynikají svými technickými parametry, profesionálním designem, výjimečnou spolehlivostí a kvalitou.

 

Technické parametry a bližší informace RACOM

 


 

Volné pásmo 17 GHz

 

Dle VO-R/12 je definováno především:

 • kmitočtový rozsah 17,1 - 17,3 GHz
 • maximální vyzářený výkon z antény 100 mW (20 dBm) e.i.r.p.
 • bez určení kanálování nebo duplexního rozestupu
 • případnou škodlivou interferenci mezi stanicemi provozovatelů využívajících rádiové kmitočty na základě všeobecného oprávnění řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou
 • využití pro širokopásmový přenos dat v sítích WAS/RLAN

 

Vzhledem k využití pásma 17 GHz i ve světě jsou pro toto pásmo dostupná nejrůznější zařízení lišící se přenosovými parametry, koncepcí, kapacitou, funkcemi atd.

 

Společnost VanCo.cz z pozice největšího distributora MW techniky zastupuje několik světových i tuzemských výrobců. Všichni výrobci jsou vybíráni podle kvality produktů, aby bylo možné nabízet profesionální služby včetně přísných garancí na servis, SLA a přístupu k náhradním dílům.

 

Vzhledem k povolenému výkonu a v závislosti na kapacitě je toto pásmo vhodné především pro kratší skoky.

 

Výhoda oproti pásmu 10 GHz je především v menší pravděpodobnosti vzájemného rušení, protože pásmo 17 GHz má menší vyzařovací úhly z parabol, jsou povoleny menší výkony a signál je v prostředí rychleji utlumen. Navíc je možné využívat i libovolně úzké kanály (např. 1,75 MHz) a tak úspěšně stavět nízkokapacitní spoje i v silně zarušeném prostředí.

 

Technické parametry a bližší informace k pásmu 17 GHz

 

 

Volné pásmo 24 GHz

 

Dle VO-R/10 je definováno především:

 • kmitočtový rozsah 24,0 - 24,25 GHz
 • maximální vyzářený výkon z antény 100 mW (20 dBm) e.i.r.p.
 • bez definovaného kanálování nebo duplexního rozestupu
 • použití pro nespecifikované stanice krátkého dosahu

 

Volné pásmo 24 GHz je vzhledem k definici velice podobné pásmu 17 GHz a vhodné tedy především na krátké skoky. Použití je nejčastěji v lokalitách, kde je již plně využité pásmo 17 GHz.

Oproti pásmu 17 GHz dochází k většímu útlumu v prostředí.

Podobně jako v pásmu 17 GHz lze použít i libovolně úzké kanály (např. 1,75 MHz) a tak úspěšně stavět nízkokapacitní spoje i v silně zarušeném prostředí.

 

Technické parametry a bližší informace k pásmu 24 GHz

 

Volné pásmo 60 GHz

 

Dle VO-R/12 je definováno především:

 • možnost využití bez individuálního oprávnění pro systémy PtP i PtMP a to i pro pevné venkovní instalace (od roku 2020)
 • kmitočtový rozsah 57-71 GHz pro systémy PTP a PTMP s příslušnou certifikací a 54-66 GHz pro systémy PTP (možnost kombinace TDD a FDD)
 • maximální ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (dále jen „e.i.r.p.“) stanice 40 dBm, resp 55 dBm (dle konkrétní technologie).
 • případnou škodlivou interferenci mezi stanicemi provozovatelů využívajících rádiové kmitočty na základě všeobecného oprávnění řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou
 • spoje je nutné registrovat na registračním portálu ČTÚ

 

Vzhledem k fyzikálním vlastnostem tohoto pásma a vysokému přidanému útlumu v atmosféře (rezonance molekul kyslíku) je pásmo vhodné pro skoky na stovky metrů až nízké jednotky kilometrů. V režimu PtMP se vzdálenost uvažuje max na 500m, opět s přihlédnutím ke konkrétní technologii. Nabídku zařízení je možné zobrazit v příslušné kategorii.
 

V pásmu 60 GHz je typická přenosová kapacita 1 Gbps, případně i více pro profesionální PTP systémy. 

Vzhledem ke komplexnosti legislativy pro toto pásmo a související rozmanitosti technologií a jejich certifikací, se na nás v případě zájmu neváhejte obrátit. 

 

Volné pásmo 80 GHz

 

Dle VO-R/23 je definováno především:

 • možnost využití bez individuálního oprávnění pro systémy PtP
 • kmitočtový rozsah 71,125–75,875 GHz a 81,125–85,875 GHz, i jejich vzájemná kombinace, systémy TDD a FDD
 • minimální šířka zabraného pásma vysíláním je 250 MHz
 • stanici lze provozovat pouze s anténou s minimálním ziskem Gi = 38 dBi
 • maximální ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (dále jen „e.i.r.p.“) stanice se ziskem antény Gi se stanoví podle vztahů:

                  1) e.i.r.p. ≤ +85 [dBm] pro Gi ≥ 55 dBi.

                  2) e.i.r.p. ≤ +85 – (55 – Gi) [dBm] pro 55 dBi > Gi ≥ 45 dBi.

                  3) e.i.r.p. ≤ +75 – 2 ·(45 – Gi) [dBm] pro 45 dBi > Gi ≥ 38 dBi.

 • případnou škodlivou interferenci mezi stanicemi provozovatelů využívajících rádiové kmitočty na základě všeobecného oprávnění řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou
 • spoje je nutné registrovat na registračním portálu ČTÚ

 

Vzhledem k fyzikálním vlastnostem tohoto pásma a vysokému přidanému útlumu za deště je vhodné plánovat spoje na vzdálenosti v řádu jednotek kilometrů. Plánování délky skoku se provádí s přihlédnutím na maximální výkon spoje, citlivost, podporu ACM a velikost parabol. Pro přesné výsledky tak doporučujeme využít naší výpočtovou tabulku.
 

Běžně lze v pásmu 80 GHz dosahovat kapacity přes 1 Gbps, maximum je v dnešní době 10 Gbps v jedné polarizaci.

 

Technické parametry a bližší informace k pásmu 80 GHz

 

Licencovaná pásma

 

Pro profesionální PtP spoje jsou v České republice definována licencovaná pásma, mezi která patří 4, 6L, 6U, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 32, 38 a 42 GHz. Hlavní výhody licencovaných pásem jsou:

 

 • ochrana proti rušení
 • použitelnost i na extrémně dlouhé skoky, případně použití menších parabol na dlouhé skoky
 • možnost přenosu vysokých kapacit 


V naší nabídce naleznete spoje od českých i zahraničních výrobců jako je Ericsson, Ceragon, SIAE Microelettronica nebo RACOM s propustností až 4 Gbps. Každý z výrobců vyniká jinou předností a kombinací všech lze dosahovat maximální efektivity při budování sítí.

U všech námi nabízených spojů je kladen obrovský důraz na kvalitu a kompletnost poskytovaného servisu. Široké spektrum služeb zahrnuje vše od technické podpory, návrhu trasy, montáže, záručních a pozáručních oprav (i bez SLA) nebo také možnost uzavření smlouvy o SLA 24/7 s garantovanou reakční dobou (od 2 h) a servisem v místě zásahu na libovolném místě.

Základní definice

Jednotlivá pásma je vhodné volit podle požadavku na kapacitu a délku spoje.

Obecně lze říci, že čím nižší frekvence tím je její použití vhodnější na delší skok. Současně ale platí, že čím nižší frekvence tím je vyšší poplatek za užívání. Logicky tedy za kratší skoky zaplatíte nižší poplatek. 

Například skok v řádu jednotek kilometrů v pásmu 38 GHz s kapacitou 450 Mbit/s je možné provozovat za poplatek 667 Kč/měsíc.

Poplatky za licenční pásma se hradí ČTÚ a liší se dle přidělených kmitočtů. Odvozují se zejména od vybraného pásma, vysílacího výkonu a šířky použitého kanálu. Od roku 2012 byl navíc zaveden koeficient křížové polarizace, který definuje slevu 75% na druhý kanál v opačné polarizaci na stejné frekvenci(XPIC).

Za vyřízení žádosti vybírá ČTÚ poplatek 5.000 Kč. 

Pro výpočet poplatku za kanál a výběr nejvhodnějšího licencovaného pásma a technologie nás neváhejte kontaktovat nebo využijte služeb výpočtové tabulky
 

 

 

Naposledy navštívené