MENU
0
Košík je prázdný

Metalické datové kabely

21.12.2021

Kroucená dvojlinka nebo také kroucený pár je druh kabelu, který je používán v telekomunikacích a počítačových sítích. Kroucená dvojlinka je tvořena páry vodičů, které jsou po své délce pravidelným způsobem zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny i samy výsledné páry (anglicky: twisted, odsud také twisted pair, či zkráceně „twist"). Oba vodiče jsou v rovnocenné pozici (i v tom smyslu, že žádný z nich není spojován se zemí či s kostrou), a proto kroucená dvojlinka patří mezi tzv. symetrická vedení. Signál přenášený po kroucené dvojlince je vyjádřen rozdílem potenciálů obou vodičů.

Důvod kroucení vodičů

Důvodem je zlepšení elektrických vlastností kabelu. Minimalizují se takzvané přeslechy mezi páry a snižuje se interakce mezi dvojlinkou a jejím okolím, tj. je omezeno vyzařování elektromagnetického záření do okolí i jeho příjem z okolí.

Vychází se z principu elektromagnetické indukce. Dva souběžně vedoucí vodiče se chovají jako anténa: pokud je jimi přenášen střídavý signál, vyzařují do svého okolí elektromagnetické vlny. Konkrétní efekt takovéhoto vyzařování samozřejmě závisí na mnoha faktorech (frekvenci signálu, fyzickém provedení souběžných vodičů atd.), ale při přenosových rychlostech dnešních počítačových sítí efekt vyzařování není již zdaleka zanedbatelný.

Efekt „vyzařující antény“ lze ale výrazně snížit tím, že se oba vodiče pravidelně zkroutí. Vyzařování se tím sice neodstraní úplně, ale sníží se na takovou míru, která již může být přijatelně nízká (v tom smyslu, že ani neohrožuje lidské zdraví, ani neovlivňuje jiná zařízení či jiné přenosové cesty). V praxi ovšem může záležet na konkrétních fyzických dispozicích a dalších požadavcích, ale i na normách či legislativních úpravách, a výsledná míra vyzařování kroucené dvojlinky bez dalšího stínění může stále být ještě příliš vysoká. Pak musí být místo tzv. nestíněné kroucené dvojlinky (UTP, Unshielded Twisted Pair) použita dvojlinka stíněná (STP, Shielded Twisted Pair), která díky svému stínění vykazuje nižší míru vyzařování.

 

Kategorie

Kroucená dvojlinka se prosadila do světa lokálních počítačových sítí díky jednomu ryze praktickému důvodu: v USA se totiž nové budovy vybavovaly značně předimenzovanými telefonními rozvody (aby při dodatečné potřebě zavést do nějaké místnosti telefon nebylo nutné znovu vysekávat zeď). Když potom přišlo i na zavádění počítačových sítí a jejich datových rozvodů, objevila se myšlenka, zda by nebylo možno pro tyto datové rozvody použít již existující, ale nevyužitou telefonní kabeláž. Protože v USA používali i pro telefonní rozvody kvalitní kroucenou dvojlinku (v zásadě takovou, jaká je dnes označována jako kategorie 3), zbývalo k realizaci této myšlenky jediné: upravit nejpoužívanější přenosovou technologii lokálních sítí (tj. Ethernet) tak, aby místo po koaxiálním kabelu mohl být datový signál přenesen po původně telefonní kroucené dvojlince. Po standardech 10Base5 a 10Base2, které říkají jak provozovat Ethernet po koaxiálním kabelu, tak spatřil světlo světa další standard, 10BaseT (kde T značí twisted).

 

Označení

Šířka pásma

Uplatnění

Poznámka

Cat1 0,4 MHz Telefonní a modemové linky Není doporučeno od EIA/TIA, nevhodné pro moderní systémy. 
Cat2 4 MHz Starší terminály (např. IBM 3270) Není doporučeno od EIA/TIA, nevhodné pro moderní systémy. 
Cat3 16 MHz 10BASE-T a 100BASE-T4 Ethernet Pro 100 Mbps Ethernet potřebuje všechny čtyři (pouze halfduplex) a speciální síťová rozhraní. Popsáno v EIA/TIA-568. Nevhodné pro rychlosti nad 16 Mbit/s. Většinou telefonní rozvody. 
Cat4 20 MHz 16 Mbit/s Token Ring Málo rozšířené. 
Cat5 100 MHz 100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet Původně určeno pro Fast Ethernet (100BASE-TX), v současnosti se od používání upouští a je nahrazováno Cat5e. Pro 1 Gbps lze použít, ale kabeláž je na hranici svých možností.
Cat5e 100 MHz 100BASE-TX a 1000BASE-T Ethernet Cat5e je rozšířená Cat5 (vyšší nároky na splnění standardu). Pro 1 Gbps Ethernet používá všechny čtyři páry. V současnosti nejpoužívanější typ strukturované kabeláže.
Cat6 250 MHz 10GBASE-T, 1000BASE-TX Ethernet V současnosti nejvhodnější pro gigabitové sítě s možností přechodu na 10 Gbps sítě v budoucnu. 10 Gbps Ethernet je omezen do vzdálenosti přibližně 55 metrů. Cat6 je zpětně kompatibilní s 100BASE-TX a 1000BASE-T.
Cat6a 500 MHz 10GBASE-T, 1000BASE-TX Ethernet Rozšířená verze Cat6. Alternativní označení je Cat6e nebo AC6. 10 Gbps Ethernet bez omezení maximální délky kabelu (tj. max. 100 m). Problém Cat6a nastává při rychlostech 10 Gb/s, kdy je kabel velmi citlivý na cizí přeslechy (rušení přichází z venku). Cat6a nemá stíněné kabely, ani konektory.
Cat7 1200 MHz 10GBASE-T Ethernet Kategorie Cat7 je plně určena pro desetigigabitové sítě. 10 Gbps Ethernet bez omezení maximální délky kabelu (tj. max. 100 m). Vyžaduje stíněnou kabeláž třídy F a vylepšený stíněný konektor RJ, popř. úplně nový typ: "non-RJ" konektor, např. GG45 .

 

Označení kabelů v sítích Ethernet

U – bez stínění (Unscreened, Unshielded)

F – stínění fólií (Foiled)

S – stínění opletením (Shielded)

 

Označení Starší označení Popis stínění
U/UTP UTP Kabel bez dodatečného stínění.
F/UTP FTP Kabel stíněný fólií – všechny páry dohromady.
SF/UTP S-FTP Kabel stíněný opletením fólií – všechny páry dohromady.
U/FTP STP Jednotlivé páry samostatně stíněné fólií.
F/FTP F-FTP Jednotlivé páry samostatně stíněné fólií.+ společné stínění fólií.
S/FTP S-FTP Jednotlivé páry samostatně stíněné fólií.+ společné stínění opletením.
S/STP S-STP Jednotlivé páry samostatně stíněné opletením.+ společné stínění opletením.

 

Naposledy navštívené